Objavljen je javni poziv za imenovanje članov sveta javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center.Po novem Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, ki ga je vlada sprejela prejšnji četrtek, Ministrstvo za kulturo po izvedenem javnem pozivu v svet javnega zavoda imenuje predstavnika samozaposlenih na področju kulture, predstavnika nevladnih organizacij področju kulture in predstavnika javnih zavodov na področju kulture. Za predstavnika samozaposlenih se prijavi samozaposleni na področju kulture sam. Za predstavnika nevladnih organizacij lahko odda prijavo nevladna organizacija na področju kulture in za predstavnika javnih zavodov lahko odda prijavo javni zavod na področju kulture.

Rok za oddajo vlog je 30. 12. 2013.

Po ustanovitvenem aktu ministrstvo v svet neposredno imenuje dva člana, enega člana izvolijo delavci zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah. Enega člana pa imenuje ustanovitelj na predlog Mestne občine Ljubljana, ki mora predlagati kandidata v 30 dneh od prejema poziva Ministrstva za kulturo, sicer ga ustanovitelj imenuje na predlog ministra za kulturo. Ministrstvo je Mestno občino Ljubljana tudi že pozvalo k predlaganju kandidata.

Vir: MK, 13. 12. 2013

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)