Objavljen je javni poziv za imenovanje članov sveta  javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut. Po sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut ministrstvo za kulturo po izvedenem javnem pozivu v svet javnega zavoda imenuje predstavnika javnih zavodov na področju gledališča, na predlog javnih zavodov s področja gledališča in predstavnika nevladnih organizacij s področja gledališč, na predlog nevladnih organizacij s področja gledališča.

Rok za oddajo vlog je 25. marec 2014.

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut je vlada sprejela 27. februarja 2014. V duhu aktivne participacije vseh, ki delujejo na področju delovanja inštituta ali na področjih, ki vplivajo oziroma so povezana s področjem delovanja inštituta, je na novo oblikovan tudi svet inštituta. Sestavlja ga sedem članov, od katerih ustanovitelj imenuje neposredno dva člana. Enega člana imenuje na predlog Skupnosti muzejev Slovenije, enega na predlog Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. Enega člana, predstavnika javnih zavodov na področju gledališča, imenuje na predlog javnih zavodov s področja gledališča na podlagi izvedenega javnega poziva, enega člana, predstavnika nevladnih organizacij s področja gledališča, imenuje na predlog nevladnih organizacij s področja gledališča na podlagi izvedenega javnega poziva, enega člana pa izvolijo zaposleni v inštitutu.

Vir: MK, 10. 3. 2014

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)