Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo objavlja poziv za izbor ponudnika za Spletno ocenjevanje in jezikovno podporo za mobilnost posameznikov v okviru programa Erasmus+.

V okviru novega večletnega programa za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport namerava Evropska komisija zagotoviti centralizirano spletno storitev za ocenjevanje, spremljanje in podporo jezikovnih sposobnosti posameznikov, ki sodelujejo v ukrepih mobilnosti, financiranih v okviru programa Erasmus+.

Cilj razpisa je izbrati 1 ali 2 ponudnika za dobavo in upravljanje naslednjih storitev:

  • standardizirano spletno ocenjevanje jezikovnih sposobnosti (sklop 1) in
  • jezikovna podpora v obliki spletnih jezikovnih tečajev (sklop 2).

Ciljne skupine:
Glavne ciljne skupine/uporabniki, ki bodo upoštevani, bodo vključevali učitelje in učence v visokošolskem in srednješolskem izobraževanju (splošnem in poklicnem) ter mlade izven formalnega izobraževalnega okolja (npr. prostovoljce, vajence itd.).

Ciljne skupine za sklop 1 (spletno ocenjevanje) bodo: vsi sodelujoči v dolgoročnih ukrepih mobilnosti, ki morajo opraviti testiranje za oceno v enem izmed jezikov (kot minimum angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina in španščina), ki jih zajema storitev.

Ciljne skupine za sklop 2 (spletni jezikovni tečaji) bodo: sodelujoči v dolgoročnih ukrepih mobilnosti, ki so izrazili interes za spremljanje jezikovnih tečajev prek spleta v enem izmed ponujenih jezikov pred ali v obdobju mobilnosti z namenom izboljšanja jezikovnih sposobnosti. Za vse ocenjene sodelujoče se ne bo zahtevala nadaljnja jezikovna podpora.

Geografski obseg storitev:

upoštevajo se uporabniki iz vseh držav, upravičenih do programov mobilnosti, ki jih financira EU, v okviru novega programa. Visoke koncentracije uporabnikov bodo v vseh 28 državah članicah EU, Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, na Islandiji, v Lihtenštajnu, na Norveškem, v Švici in Turčiji. Vendar pa morajo ponudniki upoštevati, da imajo ukrepi mobilnosti EU širše pristojnosti, ki omogočajo koristi od programov mobilnosti za države EU za posameznike s celega sveta.

Lastnosti storitev:
obe storitvi bosta:

  • zajemali najmanj 5 najbolj razširjenih jezikov v okviru evropske mobilnosti, tj. angleščino, francoščino, nemščino, italijanščino in španščino,
  • oblikovani v skladu s skupnim evropskim referenčnim okvirom za jezike (CEFR),
  • v skladu s potrebami raznolikega razpona ciljnih skupin,
  • delovali na večjih operacijskih sistemih, napravah in brskalnikih,
  • v skladu s predpisi za varstvo podatkov.

Obe storitvi morata biti pravočasno operativni za projekte, ki potekajo v študijskem letu 2014/2015.

Več informacij in razpisna in prijavna dokumentacija so na voljo tule: Open call for tender EAC/24/2013 – Online assessment and linguistic support for mobility of individuals under the Erasmus+ Programme.

Vir: CMEPIUS, 2. 1. 2014

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)