Na spletni strani  Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije je objavljen javni razpis Financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini.

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske, ki potekajo v obdobju od 1. 1. 2018 dalje, do vključno 31. 12. 2018. 

Polni naziv razpisa: Javni razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (256. JR)

Objava razpisa: 31. 5. 2018 na spletni strani sklada in spletni strani eUprave Republike Slovenije.

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 9. 2018.

Vrednost razpisa: 80.000,00 EUR

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje študijskih oziroma znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolskih zavode v Republiki Sloveniji, pri slovenskih profesorjih, ki delujejo na akreditiranih ustanovah v tujini. 
Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3 do največ 10 tedenskega študijskega ali znanstvenega obiska študentov v tujini v obdobju od 1. 1. 2018 do vključno 31. 12. 2018.

Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska, in sicer:
• za stroške nastanitve, prehrane in druge neposredne stroške v času obiska in
• za potne stroške od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk.

Način oddaje prijav: Prijave naj bodo predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije v zaprti kuverti s pripisom »za 256. javni razpis«.

 

Več>> Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)