ForestValue JTC 2017

Rok za prejem ponudb: 23.01.2018 do 13:00
Izdajatelj: Znanost
Status: Veljaven razpis (objavljen)
Kontaktna oseba: dr. Eva Batista, eva.batista(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

Predmet: sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih izbranih v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalno razvojne projekte »ForestValue – Innovating forest-based bioeconomy: Joint call for reserach proposals« (v nadaljevanju: razpis). Poziv se navezuje in je v skladu z razpisom, ki je objavljen na spletni strani razpisa. Prijava na transnacionalni razpis je pogoj za morebitno kasnejše sofinanciranje na razpisu.

Partnerji v razpisu: Finska, Avstrija, Češka, Francija, Nemčija, Irska, Latvija, Poljska, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija, Norveška, Švica, Tunizija, Turčija, Argentina, Egipt, Jordanija.

Višina zavezanih nacionalnih sredstev: Največ 630.000,00 EUR z možnostjo dodatnega financiranja v okviru prispevka Evropske komisije (v obliki »top up« financiranja).Vrednost slovenskega dela (za vse slovenske partnerje v enem konzorciju) posameznega mednarodnega projekta lahko znaša največ do 210.000,00 EUR za celotno trajanje projekta (največ 70.000 EUR letno).

Trajanje projektov: največ 36 mesecev

Upravičenci: Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje razpisa, objavljenega na spletni strani razpisa. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so navedeni v nacionalnem aneksu, (str. 27-28 v dokumentu »ForestValue Call for proposals – Call Text«)

Nacionalni aneks opredeljuje tudi upravičene stroške financiranja skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15 in 27/17) in višino sofinanciranja slovenskih partnerjev v razpisu.

Predvideni terminski plan razpisa:

  • Rok za oddajo mednarodnih predprijav: 23. januar 2018. Mednarodno predprijavo mora oddati koordinator transnacionalnega projektnega predloga, v elektronski obliki na spletni strani razpisa, ki bo najavljena v prihodnje.
  • Rok za oddajo mednarodnih prijav: 14. avgust 2018. Mednarodno prijavo lahko oddajo le koordinatorji transnacionalnih projektnih predlogov, ki so bili k oddaji na podlagi pozitivno ocenjene predprijave povabljeni (konec maja 2018).
  • Rezultati razpisa: predvidoma oktobra 2018
    Začetek projektov: konec leta 2018 ali začetek leta 2019

NACIONALNA PRIJAVA na razpis ni predvidena. Tisti slovenski partnerji, ki bodo sodelovali v konzorciju, katerega projekt bo na osnovi mednarodnega ocenjevanja predlagan za sofinanciranje, bodo s strani MIZŠ obveščeni o postopku za dodelitev nacionalnih sredstev za sofinanciranje njihovih aktivnosti v mednarodnem projektu.

POMEMBNO!
Svetujemo vam, da čim prej stopite v stik z nacionalno kontaktno osebo, da preverite ali izpolnjujete nacionalne in mednarodne pogoje razpisa.

Razpisano sredstev: 630.000 EUR

Drugi podatki: Javni razpis z nacionalnimi pravili financiranja (.pdf, en)


Vir: MIZŠ, 17. 10. 2107

 

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)