Na spletišču ministrstva za izobraževanje je v rubriki Javni razpisi z dne 3. 2. 2017 objavljen Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«.

Rok za prejem ponudb: 27. 3. 2017 do 12:00

Namen javnega razpisa je razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence podjetnosti v osnovnih šolah, s katerim bi omogočili šolajočim prožnejši prehod med izobraževanjem in okoljem. Model stremi k opolnomočenju šolajočih z znanjem, s pomočjo praktičnih izkušenj, da bi jih naučili, kako uporabiti pridobljeno znanje ter kako delovati proaktivno in samoiniciativno. Tako bodo šolajoči po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni posamezniki.

S sofinanciranimi projekti v okviru javnega razpisa se bo zagotovilo povezovanje osnovne šole in okolja s ciljem vzpostavitve kulture podjetnosti, v in izven šolskega prostora. Mladi bodo tako krepili podjetnost in ustvarjalnost ter imeli možnosti za uresničitev konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanju s šolo in okoljem, raziskovalnim sektorjem, socialnimi partnerji in z nevladnimi organizacijami. V okviru tega bo v začetnem razvojnem delu poudarek predvsem na aktivnosti pilotiranja in preizkušanja, v fazi implementacije pa bolj na uvajanju uspešnih evalviranih pristopov v vzgojno-izobraževalni sistem.

Informativni dan glede razpisa bo v četrtek, 16. februarja 2017, ob 10. uri.

 

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)