Na MIZŠ je 20. 1. 2017 objavljen javni razpis “Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje” v okviru  Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Namenjen je otrokom oz. mladostnikom s posebnimi potrebami, ki se vključujejo v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v osnovne šole s prilagojenim programom ali v srednješolske programe nižjega poklicnega izobraževanja. Gre za ranljivo skupino, ki je še posebej socialno izključena oz. težje pridobi ustrezne socialne ter poklicne kompetence.

Rok za prejem ponudb: 6. 3. 2017 do 12:00

Namen javnega razpisa je povečevanje zmožnosti socialnih in poklicnih kompetenc teh otrok in mladostnikov, s čimer bomo prispevali k njihovemu opolnomočenju z namenom zmanjšati socialno izključenost in jih približati trgu dela. Veščine ter znanja, ki jih je potrebno povezati v prilagojene programe usposabljanja, so npr.: reševanje problemov, uporaba računalnika, socialne in medosebne spretnosti, komunikacijske veščine, okupacijske in poklicne veščine itd. Za lažji prehod iz izobraževalnih ustanov v lokalna okolja, potrebujemo vzpostavitev močne povezave z lokalnim okoljem ter vseh potrebnih deležnikov za izvedbo različnih aktivnosti, s katerimi se osebe s posebnimi potrebami umesti v lokalno okolje ter se jih poskuša spodbuditi k aktivnejšemu samostojnemu življenju.

Vir: MIZŠ, 23. 1. 2017

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)