Na spletišču MIZŠ je v rubriki Javni razpisi z dne 4. 1. 2019 objavljen »Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2018/19 – 2. del«.

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

Na razpis se je mogoče prijaviti do 31. 1. 2019. Nanj lahko kandidirajo strokovni delavci, ki so v študijskem letu 2018/19 vpisani v razpisu navedene študijske programe za izpopolnjevanje oziroma program za izpopolnjevanje.

Do subvencioniranja šolnine so v skladu z določili razpisa upravičeni strokovni delavci, ki so na izobraževanje vpisani s soglasjem delodajalca in za namen financiranja šolnine študijskega programa niso in ne bodo prejeli sredstev s strani pravne osebe oziroma šolnina iz teh sredstev ni financirana v celoti. Če je kandidat za namen financiranja šolnine študijskega programa prejel sredstva s strani pravne osebe, se v skladu z namenom razpisa subvencija šolnine zmanjša tako, da seštevek dodeljene subvencije in že prejetih sredstev od pravne osebe ne presega šolnine za študijski program za izpopolnjevanje oziroma program za izpopolnjevanje.

Vir: MIZŠ, 4. 1. 2019

(Skupno 133 obiskov, 1 današnjih obiskov)