15. 12. 2017 je v Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljen Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vrtcih in šolah v študijskem letu 2017/18.

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev zaposlenih v glasbenih šolah, vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednjih šolah, višjih strokovnih šolah in dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

Na razpis se je mogoče prijaviti do 18. 1. 2018.

Nanj lahko kandidirajo strokovni delavci, ki so v študijskem letu 2017/18 vpisani v študijske programe za izpopolnjevanje izobrazbe navedene v razpisu.

Do subvencioniranja šolnine so upravičeni strokovni delavci, ki so na izobraževanje vpisani s soglasjem delodajalca in za namen financiranja šolnine študijskega programa niso prejeli sredstev s strani pravne osebe oziroma šolnina iz teh sredstev ni financirana v celoti. Če je kandidat za namen financiranja šolnine študijskega programa prejel sredstva s strani pravne osebe, se v skladu z namenom razpisa subvencija ustrezno zmanjša.

Besedilo razpisa z vsemi prilogami je objavljeno na spletni strani ministrstva.

 

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)