Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je v petek, 26. 11. 2010, objavil Javni razpis štipendij za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini v letu 2010 in 2011 (100. JR). Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno 31.12.2011.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje kratkoročne mednarodne mobilnosti (študijskih obiskov) slovenskih dijakov in študentov v tujino v letih 2010 in 2011. Razpis je odprt za študijske obiske, ki so se oziroma se bodo začeli, med 1.9.2010 in 31.12.2011.
Na razpis se lahko prijavijo dijaki in študentje, ki so slovenski državljani in odhajajo v tujino na študijski obisk za namen izobraževanja ali za namen praktičnega usposabljanja v neprofitnih organizacijah.

Višina sredstev javnega razpisa je 150.000,00 EUR. Štipendija se dodeli v višini 70,00 EUR za vsak dopolnjeni teden tega obiska oziroma za teden, v katerem upravičenec vsaj 5 dni izvaja obveznosti tega obiska, vendar v najvišji skupni višini 1.750,00 EUR za obisk, ki traja 25 tednov ali dlje. V primeru, da je štipendist delno opravičen plačila stroškov, povezanih s študijskim obiskom, se štipendija dodeli v višini 50,00 EUR tedensko.

Štipendisti, ki odhajajo na študijski obisk izven držav članic EU, Turčije, Liechtensteina, Norveške, Švice in držav Zahodnega Balkana, so upravičeni tudi to enkratnega dodatka za potne stroške v višini 500,00 EUR, razen če teh stroškov nimajo delno ali v celoti kritih. Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do 31.12.2011.

Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. 30. 11. 2010

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)