Na spletišču Ministrstva za kulturo je objavljen Javni razpis za izbor projektov Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov (operacij) za spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij, namenjenih učencem osnovnih in/ali dijakom srednjih šol ter njihovim učiteljem v okviru pouka slovenskega jezika s književnostjo.

Cilj javnega razpisa je izdelava učnih jezikovnih e-orodij ter priprava in izvedba strategij prožnih oblik učenja (oblikovanje, sprejetje in izvajanje strateškega dokumenta s področja prožnih oblik učenja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, izvedba izobraževanj učiteljev za delo z učnimi jezikovnimi e-orodji in pripadajočimi metodami dela ter vključitev učnih jezikovnih e-orodij in inovativnih učnih pristopov v pouk slovenskega jezika s književnostjo) na vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Prijavitelji lahko vloge za dodelitev sredstev oddajo do 20. aprila 2017, do 24. ure.

Vir: MK, 10. 3. 2017

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)