Na spletišču ministrstva za izobraževanja je v rubriki Javni razpisi z dne 10. 3. 2017 objavljen Javni razpis Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu.

Namen javnega razpisa je spodbuditi modernizacijo visokošolske didaktike s preudarno uporabo IKT in prehodom na digitalno izobraževanje za dvig kakovosti lastnega delovanja visokošolskih zavodov ter krepitev prenosa spretnosti in znanj na študente za hitrejši in vidnejši doprinos k uspehu gospodarstva in širše družbe. Pomembno je, da mladi v času izobraževanja pridobijo znanja, kompetence in spretnosti, ki jim bodo zagotavljale uspešno vključevanje v družbo in na trg dela.

Cilj javnega razpisa je razvoj inovativnih učnih okolij in uvajanje metod in pedagoških praks z vključevanjem novih tehnologij (npr. razvoj inovativnih učnih gradiv, interdisciplinarnih predmetov, novih pedagoških modelov, novih oblik učenja), ki bodo zagotavljale dvig splošnih kompetenc študentov in diplomantov.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 2 MIO EUR. Na razpis se lahko prijavijo javne univerze, ki izvajajo javno veljavne študijske programe vpisane v evidenci visokošolskih zavodov (eVŠ). Rok za oddajo vlog je 12. 4. 2017 do 13. ure.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in delno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vir: MIZŠ, 10. 3. 2017

(Skupno 50 obiskov, 1 današnjih obiskov)