V uradnem listu in na spletnih straneh MIZŠ je objavljen Javni razpis za financiranje promocije, animacije in učne pomoči od 2018 do 2022, katerega namene je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje, ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Prijavijo se lahko odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita, pri čemer imajo prednost tisti odrasli, ki imajo zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so stari več kot 45 let.
Cilj je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki so v času izvajanja učne pomoči vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni. Pričakovani kazalniki so 96 promocijskih dogodkov, 96 animacijskih dogodkov in 6.954 vključenih v učno pomoč.

Obdobje izvajanja je od dneva objave javnega razpisa do 31. 8. 2022. Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 2.114.000,00 EUR, od tega 1.268.400,00EUR za vzhodno kohezijsko regijo in 845.600,00 EUR za zahodno kohezijsko regijo. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 

Vir: MIZŠ, 7. 6. 2018

(Skupno 29 obiskov, 1 današnjih obiskov)