Cilj javnega razpisa je izvajati dejavnost informiranja in svetovanja po modelu »Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih« (ISIO) pred vključitvijo, med in po končanem izobraževanju oziroma usposabljanju, ki vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.

Predmet javnega razpisa je izvajanje dejavnosti ISIO. Aktivnosti dejavnosti ISIO so:

  • analiza potreb po izobraževanju, analiza potreb po razvoju kariere, izdelava načrta izobraževanja, izdelava načrta razvoja kariere, izdelava portfolija, izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc, poglobljena svetovalna podpora, ki vodi do pričakovanih rezultatov svetovanja;         
  • usmerjanje k vpisu v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje oziroma potrjevanje kvalifikacij;
  • sodelovanje s ključnimi deležniki, to so podjetja, zbornice, sindikati, socialni partnerji, regionalne agencije in drugi deležniki na ravni statistične regije.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih javnemu razpisu, znaša  9.500.000,00 EUR. Način delitve sredstev po regijah: 60% na vzhodno kohezijsko regijo, 40 % na zahodno kohezijsko regijo. Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 7. 7. 2016, do 12. ure.

Vsa razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani ministrstva.

Informativni dan za potencialne upravičence bo 20. 6. 2016 ob 13. uri v veliki sejni sobi MIZŠ v pritličju (Masarykova 16, Ljubljana).

 

Vir: MIZŠ, 17. 6. 2016

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)