Objavljen je Javni razpis za izbiro ponudnikov za izvedbo projektov na podlagi nacionalnega programa za jezikovno politiko. Predmeta razpisa sta: 

  1. jezikovnotehnološko izpopolnjevanje učiteljev za poučevanje slovenskega jezika in
  2. slovenščina za priseljenske otroke

Cilj razpisa je uresničevanje ukrepov iz nacionalnega programa za jezikovno politiko, in sicer iz poglavja Slovenščina kot prvi jezik ter poglavja Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Uresničevanje ukrepov bo prispevalo k posodabljanju didaktičnih pristopov k učenju jezika in spodbujanju uvajanja inovativnih pristopov k poučevanju slovenščine ter izboljšanju kakovosti in povečanju dostopnosti učenja slovenščine kot drugega oziroma tujega jezika.

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 28.000 evrov (18.000 evrov  za projekt Jezikovnotehnološko izpopolnjevanje učiteljev za poučevanje slovenskega jezika in 10.000 evrov za  projekt Slovenščina za priseljenske otroke).

Rok za oddajo vlog je 13. januar 2014.

Vir: MK, 6. 12. 2013

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)