Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017 (v nadaljnjem besedilu: Javni razpis CRP 2017) je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi z določanjem razvojnih usmeritev in politike na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije.

Javni razpis CRP 2017 temelji na strateških ciljih, opredeljenih v dokumentih udeležencev javnega razpisa CRP 2017. Seznam dokumentov je priloga javnemu razpisu.

Predmet javnega razpisa CRP 2017 je določen s prioritetnimi vsebinami v okviru težišč »CRP 2017« udeležencev CRP, in sicer:

 • Težišče 1: Ukrepi in aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja in raziskovanja,
 • Težišče 2: Slovenci zunaj Republike Slovenije,
 • Težišče 3: Krepitev in varovanje zdravja ter optimizacija zdravstvene oskrbe,
 • Težišče 4: Ugotavljanje izpostavljenosti ljudi in okolja kemikalijam,
 • Težišče 5: Regionalni razvoj: povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja in spodbujanje povečanja konkurenčnosti slovenskega turizma,
 • Težišče 6: Sodelovanje v kulturi,
 • Težišče 7: Okolje in prostor,
 • Težišče 8: Učinkovito upravljanje nasilne radikalizacije in sovražnega govora ter učinkovito delovanje pluralne policijske dejavnosti v Sloveniji,
 • Težišče 9: Učinkovita in cenejša država,
 • Težišče 10: Razvoj in načrtovanje spremljanja rabe energije preko povezovanja različnih podatkovnih baz in inovativne tehnologije v železniški infrastrukturi,
 • Težišče 11: Krepitev zaupanja v pravosodne institucije,
 • Težišče 12: Izboljševanje delovanja trga dela.

Težišča javnega razpisa CRP 2017 tematsko in problemsko ustrezajo strateškim in drugim razvojnim dokumentom udeležencev CRP.

Razpisani tematski sklopi predstavljajo vsebinski okvir za razpisane teme in pokrivajo skupne vsebine in skupne cilje v okviru posameznega težišča CRP ter imajo skupen naslov v okviru posameznih težišč CRP. Tematski sklopi sledijo ciljem in prednostnim programskim usmeritvam.

Razpisane teme, z opredelitvijo in podrobno obrazložitvijo ciljev, skupno okvirno višino sredstev in celotnim trajanjem projekta ter z navedbo uradne osebe udeleženca, so priloga javnemu razpisu.

Razpis in razpisno dokumentacijo najdete na: ARRS, 13. 10. 2017

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)