Na spletišču Javne agencije za raziskovalno dejavnost je objavljen Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2022« v letu 2022.

Prijava mora biti v tiskani in elektronski obliki oddana do vključno 19. 4. 2022 do 14:00.

Predmet javnega razpisa je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi s pripravo strokovnih podlag za odločanje in oblikovanje razvojnih in drugih politik na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije.

Področja javnega interesa raziskovalnih projektov:

Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje,
Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje,
Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Razpisani tematski sklopi predstavljajo vsebinski okvir za razpisane teme in pokrivajo skupne vsebine in skupne cilje v okviru posameznega težišča CRP ter imajo skupen naslov v okviru posameznih težišč CRP. Tematski sklopi sledijo ciljem in prednostnim programskim usmeritvam.

Za področje izobraževanja so še posebej relevantne teme:

 • 1.2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo
  • Dvig sporazumevalne zmožnosti romskih otrok – priprava instrumentarija za merjenje sporazumevalne zmožnosti romskih otrok in učencev v romskem jeziku
  • Spremljanje in izboljšanje individualne pomoči (intervencij) učencem v COVID in post-COVID razmerah – področje anksioznosti, premagovanje občutka tesnobe
 • 1.3. Dostojno življenje za vse
  • Fenomenološka in etiološka analiza čustvenih in vedenjskih težav oziroma motenj ter izdelava didaktičnih pristopov za posamezne podtipe težav oziroma motenj
  • Preobrazba trga dela zaradi uvajanja umetne inteligence
 • 3.2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo
  • Ureditev kombiniranega učenja (blended learning) na visokošolskih zavodih
  • Demonstracija uporabnosti umetne inteligence za poučevanje različnih predmetov v osnovnih in srednjih šolah
  • Digitalna vključenost starejših odraslih: smernice za krepitev digitalnih veščin in razvoj uporabnikom prijaznih digitalnih javnih storitev
 • 3.4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete
  • Skrb za slovenski jezik v visokem šolstvu – pregled stanja in priprava izhodišč za akcijski načrt
 • 3.7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta
  • Vzpostavitev sistema spremljanja in napovedovanja potreb po kadrih v vzgoji in izobraževanju

Vir in več informacij: ARRS, 18. 3. 2022

(Skupno 77 obiskov, 1 današnjih obiskov)