Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor operacij »Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji”.

Namen javnega razpisa je omogočiti govorcem s posebnimi potrebami (gluhim/naglušnim, slepim/slabovidnim, gluhoslepim, osebam s specifičnimi motnjami – npr. disleksijo, osebam z motnjami v duševnem razvoju) polno razviti sporazumevalno zmožnost za dejavnejše vključevanje v družbo, in sicer z razvojem metod in gradiv izobraževanja, gradnjo specifičnih jezikovnih orodij za učinkovitejše sporazumevanje, omogočanjem alternativnih poti sporazumevanja (npr. tiskanje v brajici, uveljavljanje znakovnega jezika) ter dejavnim udejstvovanjem govorcev s posebnimi potrebami na področju kulture (sodelovanje pri npr. filmski in gledališki produkciji, na bralnih ali pogovornih urah o leposlovju, razstavah, filmih itd.).

Poleg tega je namen razpisa tudi ozaveščati javnost o specifiki sporazumevalnih potreb omenjenih govorcev in o sprejemljivosti drugih (in drugačnih) poti komuniciranja, kar je eden od pogojev, da se alternativnim potem sporazumevanja prizna enakovreden položaj, kot ga ima slovenščina. Osebe s posebnimi potrebami morajo namreč svoje sporazumevalne potrebe uresničevati po drugih poteh. Možnost takšnega alternativnega izražanja je nujna za preprečitev njihove izolacije. Z možnostjo izražanja, izobraževanja, dostopnostjo do kulturnih dobrin in udeležbo v kulturnem življenju širše družbe se za govorce s posebnimi potrebami zmanjša tveganje socialne izključenosti ter povečajo možnosti za vstop na trg dela.

Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo razpisa znaša 500.000 evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 80 odstotkov oziroma 400.000 evrov.

Upravičenci razpisa so javni zavodi, univerze, raziskovalne in znanstvene inštitucije ter nevladne organizacije, ki lahko s svojim delom in udejstvovanjem pripomorejo k doseganju učinkov in rezultatov javnega razpisa.

Prijavitelji lahko vloge za dodelitev sredstev oddajo do 14. avgusta 2017 do 24. ure (prek priporočene pošiljke) na naslov ministrstva za kulturo oziroma osebno v času uradnih ur ministrstva.

Besedilo javnega razpisa je objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo.

Vir: MK, 16. 6. 2017

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)