Na spletišču Ministrstva za kulturo je z dne 21. 12. 2018 objavljen Javni razpis za izbor operacij Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture.

Rok za prejem ponudb: 22. 2. 2019

Namen javnega razpisa je spodbujanje produkcije mreže centrov raziskovalnih umetnosti in kulture ter tako na osnovi globalno najprodornejših idej omogočiti kreativno sodelovanje na področjih znanosti, umetnosti, tehnologije in gospodarstva, sredstva pa namensko vezati predvsem za skupne raziskave, razvoj in inovacije, podporo naložbam v raziskovalno infrastrukturo, znanje in kompetence raziskovalnega potenciala ter za ustvarjalnost in optimizacijo podpornega okolja za podjetništvo in inovacije. Glede na vključenost v prvo prednostno os operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike razpis spodbuja nacionalno in mednarodno konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva, izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter promocijo kompetentnih centrov (kot konzorcijskih partnerjev prijavitelja), ob upoštevanju ciljev skladnega regionalnega razvoja.

Vir: MK, 21. 12. 2018

(Skupno 67 obiskov, 1 današnjih obiskov)