V Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017/II«. Cilj razpisa je zaposlitev 90 učiteljev začetnikov v starosti do 29 let, in sicer 9 v vzhodni in 81 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje osmih mesecev za poln delovni čas.

Rok za oddajo prijav je 13. februar 2017 do 10. ure, pri čemer bodo kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v tem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.

Izbrani prijavitelji bodo zaposleni na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v vzgojno-izobraževalnih zavodih (v vrtcih, osnovnih šolah, glasbenih šolah, srednjih šolah, dijaških domovih in šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami) v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

Vir in podrobnejše informacije: MIZŠ, 13. 1. 2017

Preberite tudi: Pojasnilo glede razpisov za zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, MIZŠ, 20. 1. 2017

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)