Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2018

Predmet javnega razpisa

Na podlagi memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo) in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (Japan Society for the Promotion of Science; v nadaljevanju: JSPS), JSPS vsako leto zagotavlja podoktorske raziskovalne na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije. V letu 2018 sta za Slovenijo namenjeni dve štipendiji.

Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis

Raziskovalni štipendiji sta namenjeni slovenskim podoktorskim raziskovalcem (v nadaljevanju: prijavitelji) za raziskovalno delo pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah (v nadaljevanju: japonska institucija).

Pogoji

Znanstvena področja, začetek in trajanje raziskovalnega dela na Japonskem

  • Subjekti se na javni razpis lahko prijavijo za katero koli znanstveno področje.
  • Raziskovalno delo na Japonskem se lahko začne kadarkoli od 1. aprila 2018 do 30. novembra 2018.
  • Raziskovalno delo na Japonskem traja od 12 do 24 mesecev.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj so:

  • ima državljanstvo Republike Slovenije,
  • ima doktorat znanosti (od pridobitve doktorata ne sme preteči več kot šest let, šteto do roka za oddajo prijav),
  • prijavitelj, ki mu je bila v preteklosti že dodeljena štipendija JSPS, ne more ponovno kandidirati,
  • priložiti mora pisno soglasje japonskega mentorja in japonske institucije o programu raziskovanja oziroma raziskovalnega dela na Japonskem.

Kot pravočasne se štejejo prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 1. marca 2018

Podrobnosti in razpisna dokumentacija: ARRS, 1. 12. 2017

(Skupno 43 obiskov, 1 današnjih obiskov)