Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je danes v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019.

Namen javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Poudarek je predvsem na razvoju kompetenc s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

Ciljna skupina so zaposleni, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Sofinancirali se bodo naslednji programi: Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost, Slovenščina kot drugi in tuji jezik, Začetna integracija priseljencev, Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih, Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata, Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih javnemu razpisu, znaša  11.400.000,00 EUR.  Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 7. 7. 2016, do 12. ure.

Vsa razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani ministrstva.

Vir: MIZŠ, 17.6.2016

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)