Objavljen je Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika v letu 2014.

Predmet razpisa je (so)financiranje posameznih projektov, kot so tečaji, poletne šole, seminarji in druge oblike dopolnilnega jezikovnega izobraževanja na področju jezikovnih virov in tehnologij, tekmovanja in druge prireditve, s katerimi se popularizira, širi ali razvija znanje o uporabi jezikovnih virov in tehnologij, ter drugi projekti, ki prispevajo k spoznavanju ter spodbujajo k usposabljanju za uporabo jezikovnih virov in tehnologij. Na razpis se lahko prijavijo tiste pravne osebe, ki so ustrezno registrirane za opravljanje dejavnosti, v katero sodi predlagani projekt, ter fizične osebe.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev na razpisu je 18.447 evrov, za posamezni projekt pa se lahko dodeli največ do 6000 evrov. Rok za oddajo vlog je 9. december 2013.

Vir: MK, 8. 11. 2013

(Skupno 45 obiskov, 1 današnjih obiskov)