Univerze bodo v začetku novembra objavile javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija. Podrobnejše informacije o Inovativni shemi za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2010 so dosegljive na spletnih straneh MVZT.

Posameznik pri prijavi lahko izbira med naslednjima možnostma sofinanciranja:

a.) celotno šolnino, vendar največ do 4.000 EUR na letnik ter denarno spodbudo za študij (5.950 EUR na letnik) in povračilo stroškov dnevnice, prevoza in namestitve zaradi aktivne udeležbe na mednarodni konferenci s prispevkom (do 2.500 EUR, ki se dodeli v 2. oz. 3. letniku)
b.) delnim sofinanciranjem šolnine do največ 50 %, vendar ne več kot 2.000 EUR.

Postopek izbire kandidatov bodo opravile univerze na podlagi opredeljenih kriterijev ter za vsa področja. Prijavijo se lahko vsi doktorski študentje, tako prejšnjih kot novih študijskih programov, ne glede na letnik, v katerega so se pravkar vpisali ter ne glede na področje študija.

Država bo zagotovila sofinanciranje šolnine tudi za tiste študente, ki:

  1. so do sedaj prejemali sofinanciranje šolnine po bivšem sklepu Vlade o sofinanciranju podiplomskega študija
  2. so se vpisali v višje letnike, torej so napredovali skladno s pogoji univerze in
  3. ne bodo izbrani na tem razpisu.

Rokovnik za izvedbo javnega razpisa je dostopen na tej povezavi.

Vir: MVZT, 14. 10. 2010

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)