Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdilo Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2013/2014, ki ga bo objavil in izvajal Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Višina sredstev, ki bo na razpolago preko javnega razpisa znaša 2 milijona evrov. Evropski socialni sklad prispeva 85 odstotkov oz. 1.7 milijona evrov.

Preko javnega razpisa se bo posredno sofinanciralo kadrovske štipendije, s pomočjo katerih se bo delodajalcem v regijah zagotavljalo ustrezne kvalificirane kadre za prenos novih znanj in tehnologij v smeri pospešitve razvoja produktov in storitev.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem, ki temeljijo na partnerstvu med delodajalci, upravičenci in državo z namenom:
– usklajevanja razmerja med ponudbo in potrebami po kadrih v posamezni regiji;
– dviga ravni izobrazbene strukture;
– znižanja strukturne brezposelnosti;
– vračanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo oziroma ohranjanje izšolanih kadrov v regiji;
– spodbujanja razvoja kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanje razvoja kadrov skladno s potrebami trga dela.

Cilj je vključiti 250 delodajalcev in sofinancirati štipendije 500 štipendistom za izobraževanje na posamezni ravni ter posameznem izobraževalnem programu od šolskega/študijskega leta 2013/2014 dalje do zaključka tega izobraževanja oz. najdlje do zaključka šolskega/študijskega leta 2014/2015.

Več informacij: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

Vir: EU skladi, 28. 11. 2013

(Skupno 7 obiskov, 1 današnjih obiskov)