Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je objajavilo Javni razpis za sofinanciranje prireditev TVU in programov združenj ter asociacij s področja izobraževanja odraslih v letu 2012.

Predmet tega javnega razpisa jesofinanciranje: a)  prireditev Tedna vseţivljenjskega učenja v letu 2012; b)  aktivnosti zdruţenj in asociacij s področja izobraţevanja odraslih v letu 2012.

Rok za prijavo: 20. 7. 2012

Razpisna dokumentacija in vir: MIZKŠ, 13. 7. 2012

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)