Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendiranje je 15. 11. 2013 v Uradnem listu RS št. 94/13, stran 3099-3104 (pdf), objavil Javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja. Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis je 2.820.000,00 EUR. Rok za prejem ponudb: 10. 01. 2014.

Namen javnega razpisa je z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov, in sicer z vključitvijo v projekte, ki se bodo izvajali v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z gospodarstvom. S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje neposrednega sodelovanja dodiplomskih in podiplomskih študentov visokošolskega študija, visokošolskih zavodov ter gospodarstva.

Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij in MIZŠ, 15. 11. 2013

Dodatek: podaljšan rok za oddajo, vir sklad, 5. 12. 2013

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)