Na spletišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v rubriki Javni razpisi z dne 5. 5. 2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev.

Ključni cilj javnega razpisa je krepiti usposobljenost socialnih partnerjev za učinkovitejše sodelovanje pri pripravi in izvajanju politik in pristopov, povezanih zlasti s trgom dela in vseživljenjskim učenjem ter zagotavljanjem pravne varnosti aktivnega prebivalstva.
Na ravni javnega razpisa se pričakuje, da bo v usposabljanje vključenih 90 zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev, ne glede na kohezijsko regijo, od tega naj bi vsaj 95 % vključenih uspešno končalo usposabljanje oz. si pridobilo kvalifikacijo. Udeleženec je uspešno končal program, če je pridobil potrdilo ali javno listino o uspešno opravljenem programu, ki mu zagotavlja novo kompetenco ali pridobitev izobrazbene ravni.

Namen javnega razpisa je s sistematičnimi aktivnostmi v okviru podprtih projektov:

  • krepiti usposobljenost socialnih partnerjev za njihovo učinkovito sodelovanje pri oblikovanju javnih politik, ki so pomembne za trg dela;
  • dvigniti kompetence socialnih partnerjev pri krepitvi pravne države in pravne stroke, kot je mirno reševanje sporov;
  • krepiti vlogo socialnih partnerjev na področju vseživljenjskega učenja, mobilnosti oz. migracij delavcev, upravljanja raznolikosti delavcev, pridobivanju znanja na področju neformalnega in priložnostnega učenja, kariernega svetovanja, poklicnega usposabljanja, dokvalifikacij in prekvalifikacij, varnosti in zdravja pri delu ter na področju spodbujanja sodelovanja delavcev pri upravljanju;
  • krepiti usposobljenost socialnih partnerjev za vodenje učinkovitega socialnega dialoga na državni, panožni in podjetniški ravni v Sloveniji ter za učinkovito sodelovanje s socialnim partnerji na ravni EU;
  • krepiti vloge socialnih partnerjev pri obveščanju, usposabljanju in ozaveščanju zaposlenih.

Rok za prejem ponudb je 5. 6. 2017 do 12. ure.

Vir: MDDSZ, 5. 5. 2017

 

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)