Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je dne 19. 1. 2018 objavil Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom PUD 2016/2017.

Gre za drugi javni razpis v okviru programa »Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih 2016–2017«. Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo programa znaša okvirno 8,4 milijona evrov. Evropski socialni sklad bo prispeval 6,7 milijona evrov.

Namen programa je zagotovitev boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za dijake srednjega poklicnega in študente višjega strokovnega izobraževanja.

Cilj programa je uvedba izobraževalnega sistema v srednje poklicne in višje strokovne šole, ki bo bolj prilagojen potrebam trga dela in bo zagotavljal lažji in hitrejši prehod mladih v zaposlitev. Preko nadaljevanja izvajanja uveljavljenih modelov se bo krepilo sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu.

Delodajalcem bodo povrnjeni stroški praktičnega usposabljanja, ki vključujejo sofinanciranje stroška plače mentorjev in nagrade dijakom oziroma študentom.

Rok za oddajo vlog na javni razpis je 16. 2. 2018.

Vsi zainteresirani lahko več informacij pridobijo na  spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega in invalidskega sklada Republike Slovenije in Uradnem listu 4/2018.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vir: MIZŠ, 23. 1. 2018

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)