Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kutturo in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013.

Sofinanciralo se bo plačilo stroškov honorarjev na podlagi avtorskih pogodb, dohodek za delo po podjemni pogodbi ali delo po pogodbi o sodelovanju med visokošolskimi zavodi v Republiki Sloveniji in gostujočimi visokošolskimi učitelji, potnih stroškov in stroškov bivanja gostujočih visokošolskih učiteljev.

Namen javnega razpisa je spodbuditi mobilnost visokošolskih učiteljev in drugih strokovnjakov, ki bodo na visokošolskem zavodu prispevali k izmenjavi strokovnega znanja in izkušenj v okviru študijskih programov, razvoju študijske dejavnosti in h krepitvi mednarodnega sodelovanja.

Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji:

  • ki so vpisani v razvid visokošolskih zavodov;
  • ki izvajajo javnoveljavne študijske programe, vpisane v razvid, in
  • so imetniki Erasmus univerzitetne listine.

Gostujoči visokošolski učitelj mora prihajati iz:

  • tujega visokošolskega zavoda;

ali tuje:

  • raziskovalne organizacije,
  • gospodarske družbe, 
  • organizacije s področja kulture ali mora biti
  • neodvisni strokovnjak oziroma umetnik.

Razpisna dokumentacija in vir: MIZKŠ, 16. 4. 2012

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)