Ministrstvo za kulturo je 31. 8. 2018 v Uradnem listu objavilo Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2018/2019 za podiplomski študij (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2018-ŠTD).

Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za podiplomski študij v tujini za specializirane poklice v kulturi s pričetkom financiranja v študijskem letu 2018/2019 za eno celo stopnjo študija.

Na razpis se lahko prijavijo mladi stari do vključno 29 let (upošteva se letnica rojstva 1989), ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Prijavitelj mora v času študija prebivati v državi, v kateri se izvaja študij, pri čemer ne gre za študij na daljavo oziroma on-line študij. Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi ostale v razpisu navedene pogoje.

Kot študij v tujini se šteje študij v katerikoli državi članici Evropske unije, razen Republiki Sloveniji. Študij izven Evropske unije ni predmet tega razpisa.

Višina posamezne štipendije je 3.906,00 EUR na semester oziroma največ 7.812,00 EUR na študijsko leto, ki se izplača predvidoma dvakrat v študijskem letu, in sicer po predložitvi izpolnjenega obrazca Zahtevek za izplačilo štipendije in dokazil o opravljenem semestru oziroma letniku.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 30. 9. 2018.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije so objavljene na spletni strani ministrstva za kulturo.

Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje. V okviru javnega razpisa se zagotavlja pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki bodo vključenim v formalno izobraževanje zagotavljale uspešno vključevanje na trg dela in v družbo ter pri ohranjanju poklicne kariere. Z ukrepi na tem področju se zapolnjujejo vrzeli obstoječega izobraževalnega sistema, in sicer z usposabljanji za specifične umetniške poklice ter druge poklice v kulturi. Pridobivanje kompetenc skozi usposabljanja pomeni tudi zagotavljanje pogojev za večjo kulturno ustvarjalnost, ki je ena izmed elementov uspešnejšega prodora na trg dela.

Ministrstvo bo iz naslova razpisa financiralo štipendije v obdobju od 1. 10. 2018 oziroma od začetka študijskega leta 2018/2019 do 30. 9. 2022 v skupni vrednosti do največ 1.766.008,00 EUR. Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (izvajanje v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020) in Republika Slovenija.

Vir: MK, 31. 8. 2018

(Skupno 48 obiskov, 1 današnjih obiskov)