Na MIZKŠ je 16. oktobra dr. Borut Rončević, v.d. generalnega direktorja Direktorata za znanost in visoko šolstvo, predstavil dva javna razpisa, s katerima želi ministrstvo spodbujati kakovost in internacionalizacijo v visokem šolstvu. Oba razpisa sta odprta do 15. novembra 2012, rezultati razpisa pa bodo znani, kot je dejal dr. Rončević, v 60 dneh po razpisu in dodal, da si na ministrstvu želijo čim več kakovostnih prijav na razpis. V petek, 19. oktobra, bo na ministrstvu informativni dan za oba razpisa.

Z Javnim razpisom za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v RS v letih 2012-2015 želi ministrstvo podpreti razvoj celovitega, z mednarodnimi standardi usklajenega sistema zagotavljanja kakovosti, ki bo omogočal in podpiral nenehno izboljševanje kakovosti slovenskega visokega šolstva, zlasti ponudbo kakovostnih, posodobljenih študijskih programov. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jih bo ministrstvo namenilo v obdobju od leta 2012 do 2015 znaša največ 5.200.000,00 evrov. 85 odstotkov sredstev za razpis je iz Evropskega socialnega sklada.

Z Javnim razpisom za sofinanciranje aktivnosti v letih 2012-2015, ki spodbujajo odprtost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje želi ministrstvo pospešiti internacionalizacijo visokega šolstva, zlasti z večjim vključevanjem tujih strokovnjakov v pedagoški in raziskovalni proces na slovenskih visokošolskih zavodih. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev v tem razpisu je največ 4 milijone evrov, od tega 85 odstotkov denarja zagotavlja EU iz Evropskega socialnega sklada.

Vir: MIZKŠ, 16. 10. 2012

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)