Ministrstvo za šolstvo in šport je 4. marca 2011 objavilo Javni razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji in za vključitev v načrt razvojnih programov državnega proračuna v letu 2011 (Uradni list RS, št. 14/2011).

Predmet razpisa je:

  • Sofinanciranje investicij v vrtcih z namenom zagotavljanja površin, kot jih določa Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008, 47/2010). Prijava osnovnega razloga za investicijo je »Pomanjkanje prostora«.
  • Sofinanciranje investicij v stavbe osnovnega šolstva, z namenom zagotavljanja ustrezne potresne in statične varnosti objektov, skladno z veljavno gradbeno zakonodajo. Prijava osnovnega razloga za investicijo je »Rekonstrukcija«.

Na razpis je možno prijaviti izključno investicije v vzgojno-izobraževalne zavode, katerih investitor in ustanovitelj je občina. Občine morajo predložiti prijave na Ministrstvo za šolstvo in šport najkasneje do 14. 4. 2011 do 12.ure.

Ministrstvo za šolstvo in šport ima v svojem finančnem načrtu na voljo 21.500.00,00 EUR sofinancerskih sredstev, od tega za sofinanciranje investicij v vrtce 7.500.000,00 EUR ter za sofinanciranje investicij v osnovno šolstvo 14 milijonov EUR. Obdobje črpanja sredstev zajema leta 2011, 2012 in 2013.

Vir: MŠŠ, 4. 3. 2011

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)