Agenda 2030, ki jo je septembra 2015 soglasno sprejel Vrh Organizacije združenih narodov, uravnovešeno povezuje tri razsežnosti trajnostnega razvoja: ekonomsko, socialno in okoljsko. V njih je zajetih pet področij, odločilnih za napredek človeštva in ohranitev okolja (ljudje, planet, blaginja, mir in partnerstvo), ki pokrivajo 17 ciljev trajnostnega razvoja.

SURS v objavi z dne 21. 12. 2018 prikazuje doslej dosežene vrednosti posameznih izbranih kazalnikov, s katerimi spremljajo napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja Slovenije.

  1. LJUDJE – Odpraviti vse oblike revščine in lakote ter zagotoviti dostojanstvo in enakopravnost
  2. PLANET – Obvarovati naravne vire in podnebje našega planeta za prihodnje generacije
  3. BLAGINJA – Zagotoviti uspešna in izpolnjujoča življenja v sožitju z naravo
  4. MIR – Spodbujati miroljubne, pravične in vključujoče družbe
  5. PARTNERSTVO – Izvajati program na podlagi trdnega globalnega partnerstva
(Skupno 66 obiskov, 1 današnjih obiskov)