Na spletišču OECDilibrary je dne 4. 12. 2014 objavljeno sporočilo za javnost o nedavno izdanem poročilu Kazalniki o izobraževanju v središču (Education Indicators in Focus), november 2014.

Učenje porodi učenje: vključevanje odraslih v programe vseživljenjskega izobraževanja in učenja (Learning begets learning: adult participation in lifelong education, .pdf, en)

  • Na Danskem, Finskem, Nizozemskem in Švedskem je več kot 60 % odraslih vključenih v programe izobraževanja in učenja za odrasle; v Italiji, Rusiji in na Slovaškem le tretjina ali manj.
  • Višje kot so odrasli izobraževani, bolj verjetno bodo nadaljevali z izobraževanjem in učenjem za odrasle: ok. 70 % odraslih s terciarno izobrazbo v primerjavi s 27 % odraslih, ki niso zaključili srednje šole, se je udeležilo izobraževanja in učenja za odrasle.
  • Zaposleni odrasli se bolj verjetno vključujejo v programe izobraževanja in učenja: v polovici držav je razlika v stopnji vključenosti med zaposlenimi in nezaposlenimi več kot 15 odstotnih točk.
  • Motivacija je pomemben dejavnik vključevanja v programe izobraževanja in učenja za odrasle: v državah, v katerih je pomembno velik delež odraslih izrazil željo po dodatnem izobraževanju, so najvišje tudi stopnje vključenosti.
(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)