Na spletišču OECDilibrary je dne 10. 6. 2015 objavljeno poročilo Education Indicators in Focus št. 32 (Kazalniki o izobraževanju v središču), junij 2015, z naslovom:

Are Education and Skills being Distributed more Inclusively?” (Ali so izobraževalne možnosti že bolj enake za vse?) (.pdf)

Izobraževalne možnosti zelo pomembno vplivajo na življenje posameznika. Zaposlitev, dohodki, dobro počutje, zdravje in zaupanje so zelo povezani s pridobljenim znanjem in spretnostmi. Pomanjkljive možnosti visokokakovostnega izobraževanja so pogosto razlog, da se revščina, socialna neenakost in izključenost prenašajo iz ene generacije na drugo. V državah, ki želijo trajnostno rasti in napredovati, morajo biti izobraževalne možnosti čim bolj pravično porazdeljene.

  • V obdobju do 2000 do 2013 se je delež 25–64-letnikov s terciarno izobrazbo v državah OECD v povprečju povečal za 3,1 odstotka, medtem ko se je delež odraslih s srednješolsko izobrazbo zmanjšal za 2,9 odstotka.
  • Leta 2013 v petih državah OCED več kot 40 odstotkov odraslih ni imelo srednješolske izobrazbe.
  • V nekaterih državah se je delež oseb s terciarno izobrazbo večal hitreje kot se je zmanjševal delež oseb z nižjo izobrazbo, medtem ko se je delež oseb s terciarno izobrazbo v nekaj drugih državah (Poljska, Luksemburg, Češka, Slovaška in Koreja) večal podobno hitro, kot se je zmanjševal delež oseb z manj kot srednješolsko izobrazbo (za isto število).
  • V vseh državah je bil delež nizko kvalificiranih odraslih manjši med mlajšimi starostnimi skupinami kot med starejšimi; še vedno je v nekaterih državah več kot 20 odstotkov odraslih slabo pismenih.

 

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)