Podatki Eurostata za leto 2011 kažejo, da morajo države članice okrepiti prizadevanja, če želijo izpolniti cilje strategije Evropa 2020 na področju izobraževanja – zmanjšati osip na manj kot 10 % in povečati delež mladih diplomantov na vsaj 40 %. Države članice so sicer dosegle napredek, vendar so med njimi velike razlike in ni še gotovo, ali bodo cilji Evropske unije za leto 2020 doseženi. Osip je bil leta 2000 17,6 %, leta 2010 14,1 %, zdaj pa znaša 13,5 %. Leta 2011 je imelo v EU 34,6 % oseb, starih od 30 do 34 let, diplomo, kar je dober odstotek več kot prejšnje leto (33,5 %) in več kot deset odstotkov več kot leta 2000 (22,4 %).

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je povedala: „Države članice se morajo osredotočiti na reforme in okrepiti prizadevanja za izvajanje celovitih strategij za zmanjševanje osipa. Spodbujati morajo dostop do visokošolskega izobraževanja in izboljšati njegovo kakovost. Omogočanje mladim, da pridobijo prave spretnosti in kvalifikacije, bo Evropi pomagalo pri boju proti brezposelnosti mladih, premagovanju krize in izkoriščanju priložnosti, ki jih ponuja na znanju temelječe gospodarstvo. Resno vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je pogoj za dolgoročno uspešnost: brez ustreznega financiranja Evropa ne bo mogla zmagati v bitki za rast, delovna mesta in konkurenčnost.“

Čeprav najnovejše številke kažejo napredek pri doseganju obeh ciljev, Evropsko komisijo skrbi, da to ni posledica reform z dolgoročnim učinkom, ampak stranski učinek visoke brezposelnosti mladih, zaradi katere mnogi dlje časa ostanejo v sistemu izobraževanja in usposabljanja. Drug pomislek Komisije je, da nacionalni cilji držav članic ne zadostujejo za dosego skupnega cilja EU.

V 11 državah so osip (delež mladih, starih od 18 do 24 let, ki imajo največ osnovnošolsko izobrazbo in niso več vključeni v izobraževanje in usposabljanje) uspeli znižati pod referenčno vrednost 10 %1. Med mladimi je osip največji na Malti (33,5 %), v Španiji (26,5 %) in na Portugalskem (23,2 %), vendar so te države v zadnjih letih dosegle velik napredek. Druge države, ki so zmanjšale osip, so Ciper (11,2 %), Latvija (11,8 %) in Bolgarija (12,8 %).

V 13 državah je bil delež visokošolskih diplomantov višji od krovnega cilja 40 %2. Države z nižjim deležem visokošolskih diplomantov so vsako leto dosegle napredek za več kot dve odstotni točki: Slovenija (37,9 %), Latvija (35,7 %), Madžarska (28,1 %), Portugalska (26,1 %), Češka (23,8 %) in Romunija (20,4 %). V nasprotju z njimi so Grčija (28,9 %), Avstrija (23,8 %) in Italija (20,3 %) ta delež izboljšale za pol odstotne točke ali manj, v Bolgariji (27,3 %) in na Malti (21,1 %) pa se je delež visokošolskih diplomantov znižal. Poljska (36,9 %), Nemčija (30,7 %) in Slovaška (23,4 %) so v enakem obdobju dosegle majhno izboljšanje.

Vir: Evropska komisija, 7. 6. 2012

(Skupno 29 obiskov, 1 današnjih obiskov)