Poglejte si majsko številko Kohezijskega E-kotička (.pdf), ki vsebuje aktualne razpise, primere dobrih praks in druga obvestila.

Evropska sredstva za univerzitetni kampus Livade
Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad je potrdila projekt »Novogradnja univerzitetnega kampusa Livade I. faza: Stavba “A” (Nakup raziskovalne opreme – Center mediteranskih kultur)«, s katerim se bo dvignila tehnološka raven eksperimentalno raziskovalnega in izobraževalnega dela. Za naložbo v vrednosti slabega 1,9 milijona evrov, bo skoraj 1,6 milijona evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj

V sodelovanju z Razvojnima svetoma kohezijskih regij Zahodna in Vzhodna Slovenija organizirajo informativna dogodka o izvajanju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 s predstavitvijo prihodnjih aktivnosti na tem področju – 22. in 23. junij 2015.

Vir: Strukturni skladi EU v sloveniji, 27. maj, 10. junij in 18. junij 2015.

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)