20. novembra 2017 je potekal dvodnevni letni kolokvij (en) o temeljnih pravicah na temo “pravic žensk v viharnih časih.” Na kolokviju so se srečali politiki, raziskovalci, novinarji, nevladne organizacije, aktivisti, podjetja in mednarodne organizacije, da bi razpravljali o tem, kako bi lahko kar najbolje spodbujali in zaščitili pravice žensk v EU. Spolno nadlegovanje, nasilje nad ženskami, razlike v plačah med spoloma ter usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja so bile nekatere od glavnih tem. […]

Raziskava Eurobarometra kaže na vrzel med ambicijami in realnostjo

Rezultati zadnje raziskave Eurobarometra o enakosti spolov kažejo, da so še vedno možne izboljšave v vseh državah članicah EU:

  • enakost spolov je pomembna za večino Evropejcev: 9 od 10 Evropejcev meni, da je spodbujanje enakosti spolov pomembno za družbo, gospodarstvo in za njih osebno,
  • politika potrebuje več žensk: polovica Evropejcev meni, da bi moralo biti več žensk na političnih vodstvenih položajih, 7 od 10 se jih zavzema za pravne ukrepe za zagotovitev enakopravnosti moških in žensk v politiki,
  • enakovredna delitev gospodinjskih del ter otroškega varstva še ni realnost: več kot 8 od 10 Evropejcev meni, da bi moški morali prevzeti enak delež gospodinjskih opravil ali vzeti starševski dopust, da skrbijo za otroke. Vendar jih večina meni, da ženske še vedno porabijo več časa za gospodinjska dela in skrb za otroke kot moški (73 %),
  • enako plačilo je pomembno: 90 % Evropejcev meni, da je nesprejemljivo, da so ženske plačane manj kot moški, 64 % pa se jih zavzema za preglednost plač kot gonila sprememb.

Akcijski načrt: Odprava razlik v plačah med spoloma

Ženske v Evropi so v povprečju še vedno plačane 16,3 % manj kot moški. Razlike v plačah med spoloma se v zadnjih letih niso zmanjšale. To je predvsem posledica dejstva, da je večinoma zaposlenih manj žensk, da so zaposlene v slabše plačanih sektorjih, da jih manj napreduje, da večkrat prekinejo poklicno pot in da opravijo več neplačanega dela.

Za rešitev te težave je Evropska komisija na kolokviju predstavila akcijski načrt za odpravo razlik v plačah med spoloma za leti 2018 in 2019. Z izvajanjem akcijskega načrta s strani vseh deležnikov se bo med drugim:

  • izboljšalo spoštovanje načela enakega plačila z oceno možnosti za spremembo direktive o enakosti spolov,
  • odpravila prikrajšanost zaradi skrbi za otroke s pozivom Evropskemu parlamentu in državam članicam, da hitro sprejmejo predlog iz aprila 2017 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja,
  • odpravil stekleni strop s financiranjem projektov za izboljšanje uravnotežene zastopanosti spolov v podjetjih na vseh ravneh odločanja ter s spodbujanjem vlad in socialnih partnerjev, da sprejmejo konkretne ukrepe za izboljšanje uravnotežene zastopanosti spolov pri odločanju.

Več informacij:

Vir: EK, 20. 11. 2017

 

(Skupno 67 obiskov, 1 današnjih obiskov)