Evropa ima celovit načrt za odziv na krizo in pospešitev svoje gospodarske rasti. Zdaj mora delovati usklajeno in upoštevati svoje prednostne naloge. To je sporočilo Komisije. Letni pregled rasti jasno določa smer evropskega razvoja v naslednjem letu – opredeljenih je deset nujnih ukrepov, ki poudarjajo makroekonomsko stabilnost in fiskalno konsolidacijo, strukturne reforme ter ukrepe za krepitev rasti. Letni pregled rasti je začetek prvega evropskega semestra, ki spreminja način vladnega oblikovanja ekonomskih in fiskalnih politik. Ko bo Evropski svet sprejel ta priporočila, jih bodo države članice uveljavile v svojih politikah in nacionalnih proračunih. Tako bodo države članice in Komisija prvič skupaj celovito obravnavale makroekonomsko stabilnost, strukturne reforme in ukrepe za povečanje rasti.

Deset ukrepov, ki jih izpostavlja Komisija, lahko razporedimo v tri glavna področja (glej MEMO/11/11):

Osnovni pogoji za rast

  1. izvajanje stroge fiskalne konsolidacije
  2. popravek makroekonomskih neravnovesij
  3. zagotavljanje stabilnosti v finančnem sektorju

Uporaba trgov dela, ustvarjanje možnosti zaposlitve

  1. zagotavljanje večje privlačnosti delovnih mest
  2. reforma pokojninskih sistemov
  3. ponovno zaposlovanje nezaposlenih
  4. uravnoteženje varnosti in prilagodljivosti

Rast kot prednostna naloga

  1. izkoriščanje potenciala enotnega trga
  2. pridobitev zasebnega kapitala za financiranje rasti
  3. ustvarjanje stroškovno učinkovitega dostopa do energije

Vir: Evropska komisija, 12. 1. 2011

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)