Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je ob izidu zbornika »Komu je napoti kakovostno javno šolstvo?«, ki je nastal v sodelovanju s Centrom za študij edukacijskih strategij (CEPS) s Pedagoške fakultete v Ljubljani, 24. februarja 2016 na sedežu sindikata pripravil novinarsko konferenco.

Delo predstavlja odziv na odločitev Ustavnega sodišča RS, da je člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki zasebnim šolam dodeluje javno finančno pomoč, v nasprotju z ustavo. Za ustavno sodišče je sporno, da ta javna pomoč zasebnim osnovnim šolam znaša le 85 odstotkov sredstev, ki jih dobijo za kritje tekočih stroškov javne. Zasebnim osnovnim šolam bi morali skladno z odločitvijo ustavnih sodnic in sodnikov dodeliti več javnih sredstev, tako da bi se po financiranju izenačile z javnimi osnovnimi šolami. Zdi se, da gre le za manjšo odločitev o dodatnih 15 odstotkih sredstev, ki kot taka ne kliče po nadaljnjem razmisleku. Zbornik skuša odpreti prostor za premislek, ali je res tako.

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije ter avtorice in avtorji dela »Komu je napoti kakovostno javno šolstvo?« pričakujemo, da bo zbornik prispeval k temu, da bodo pristojni v Sloveniji – da ne bi ponovili v knjižici nakazane poti razgradnje javnega sektorja – opravili temeljit razmislek o smiselnih in potrebnih korakih pri urejanju razmerja med javnim in zasebnim v šolstvu ter tako slovenskemu javnemu izobraževanju omogočili, da ohranja svojo izpričano kakovost.

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je uvodoma izpostavil, da je javno šolstvo eden ključnih elementov socialne države, zadnja odločitev Ustavnega sodišča, ki je v nasprotju z odločitvijo iste ustanove iz leta 2001, pa bi to dejstvo lahko spremenila.

 

Več>> Novica SVIZ

(Skupno 41 obiskov, 1 današnjih obiskov)