Rektorska konferenca Republike Slovenije organizira 29. marca 2012 v Mariboru konferenco z naslovom »Kultura kakovosti in prepoznavnost slovenskih univerz« in je namenjena vsem zainteresiranim za razvoj kakovosti v visokem šolstvu, še posebej pa najvišjim vodstvom slovenskih visokošolskih institucij, dekanom, prodekanom, študentom ter predstavnikom NAKVIS in pristojnih ministrstev. Eden glavnih ciljev je sprejetje resolucije o zavezanosti slovenskih univerz k aktivnemu procesu vrednotenja visokošolske dejavnosti in dvig zavesti akademske skupnosti o pomenu procesa vrednotenja.

V zadnjih nekaj letih je razvoj zagotavljanja sistemov kakovosti visokega šolstva na nacionalnem nivoju večine Evropskih držav doživel velik razcvet in to predvsem z namenom, da pokaže javnosti, da univerze izpolnjujejo svojo vlogo in delovanje v družbi.  Prav tako kot ti zunanji procesi, pa je ključno za razvoj univerz, da imajo razvito kulturo kakovosti, kjer lahko interno spremljajo vse svoje aktivnosti, dejavnosti in storitve, ki morajo biti skladne z osnovnimi akademskimi vrednotami.  Rektorska konferenca RS verjame, da je razvoj kulture kakovosti ključni pogoj za zagotavljanje družbene odgovornosti in krepitve institucionalne avtonomije in kot takšen izjemnega pomena za slovenske univerze, ki so že pristopile k sistematskemu razvoju internih postopkov vrednotenja univerz, ki bodo še učinkovitejši in prepoznani tudi v širši javnosti.

V ta namen so povabili ugledne strokovnjake iz različnih evropskih institucij, ki so pripravljeni deliti svoje izkušnje in predstaviti primere dobrih praks, ter udeležence seznaniti z Evropsko dimenzijo zagotavljanja kakovosti.  Predstavljeni bodo aktualni pogledi na kulturo kakovosti za področje visokega šolstva s poudarki na internacionalizaciji, vlogi študentov v procesih razvoja kakovosti, odličnosti v raziskovanju in različne metodologije razvrščanja univerz.  V popoldanskem delu bodo organizirane delavnice po sklopih, kjer bo po uvodnem predavanju možna podrobnejša razprava na izbrano temo.

Vir: UP, 28. 2. 2012

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)