Zavod RS za šolstvo bo organiziral Konferenco učiteljev naravoslovnih predmetov, ki bo potekala 25. in 26. avgusta 2011, v Kongresnem centru Laško. Konferenca je namenjena vsem učiteljem in laborantom, ki poučujejo naravoslovje, kemijo, biologijo in fiziko v osnovnih šolah, gimnazijah in programih srednjih strokovnih šol.

Namen konference je:

  • seznaniti učitelje z aktualnimi novostmi na področju naravoslovnih strok in na področju poučevanja naravoslovnih predmetov;
  • podati usmeritve za posodobitve, ki jih prinašajo učni načrti naravoslovnih predmetov v osnovni šoli in gimnaziji ter katalogi znanj v programih srednjih strokovnih šol;
  • spodbujati medpredmetno povezovanje in sodelovanje učiteljev naravoslovnih predmetov v OŠ in SŠ;
  • ponuditi priložnost za strokovno druženje, izmenjavo izkušenj in predstavitev preizkušenih primerov prakse med učitelji.

Bogat in raznolik program s predmetnimi in medpredmetnimi strokovno-didaktičnimi prispevki s področja naravoslovja bo potekal v obliki:

  • plenarnih predavanj, namenjenih vsem učiteljem naravoslovnih predmetov;
  • sekcijskih predavanj s predstavitvami prispevkov s posameznih strokovnih področij in predstavitvami učiteljem »iz prakse za prakso«;
  • delavnic, namenjenih aktivnemu sodelovanju udeleženih (poudarek na eksperimentalnem delu, vključevanju IKT v pouk, terenskem delu).

Informacije v zvezi z izvedbo konference so objavljene na spletni strani: www.zrss.si/naravoslovje2011/.

Kotizacije ni. Prijava za udeležbo na konferenci je odprta do 30. junija 2011 oziroma do zapolnitve razpoložljivih mest.

Vir: SIO, 9. 6. 2011 in ZRSŠ, 10. 6. 2011

(Skupno 103 obiskov, 1 današnjih obiskov)