Goethe-Institut Ljubljana v soorganizaciji Slovenskega društva učiteljev nemškega jezika, ZDPDS, Univerze v Ljubljani in v Mariboru ter Zavoda RS za šolstvo organizira mednarodno konferenco z naslovom Odgovorni državljani s pomočjo učenja tujih jezikov – vloga formativnega spremljanja, ki bo potekala od 22. do 23. novembra 2019 v Ljubljani.

Formativno spremljanje je za učiteljice in učitelje pomembno orodje, ki v veliki meri prispeva k razvoju odgovornega državljana matične države in Evropske unije, vendar pa se njegova vidnost izgubi v množici strokovno-specifičnih kompetenc, ki jim učiteljice in učitelji iz različnih razlogov namerno ali pa tudi nenamerno dajejo prednost. V vseh učnih načrtih sicer najdemo evropske ključne kompetence, s pripombo, da le-te prispevajo k razvoju obveščenega, ustvarjalnega, kompetentnega in odgovornega državljana, a v strokovno-konkretnem delu učnega načrta se o njih ne govori dovolj izrecno.

Konferenca bo odpirala naslednja vprašanja:

  • Kako pouk tujega jezika prispeva k doseganju splošnih ciljev in načel vzgojno-izobraževalnega procesa?
  • Kakšna je vzgojna in izobraževalna vrednost nekaterih sodobnih učnih pristopov in didaktičnih strategij kot so na kompetencah zasnovano poučevanje, problemsko učenje in pristop CLIL, jezikovni listovnik ipd.?
  • Kakšna je vloga formativnega spremljanja učenčevih dosežkov pri pouku tujih jezikov?
  • Kakšen je učinkovit pouk tujega jezika?

Več informacij in prijave: Goethe-Institut Ljubljana, september 2019

(Skupno 146 obiskov, 1 današnjih obiskov)