Konferenca VIVID, ki bo letos 10. oktobra, je namenjena proučevanju novih načinov dela in skupnega življenja v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki jih prinaša sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija. Proučili bomo informa-cijske izzive v procesih vzgoje in izobraževanja.

Konferenco organizirata Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožef Stefan. Soorganizatorji so: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS, Zavod RS za šolstvo, Fakulteta za računalništvo in informatiko, ARNES, Slovensko društvo Informatika, Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Center za poklicno izobraževanje.

Konferenca bo potekala pod okriljem multi-konference “Informacijska družba” in bo imela značaj posvetovanja.

Teme konference

 • Informatizacija procesov v sodobni šoli
 • Informacijsko opismenjevanje na vseh nivojih, od vrtca do univerze za tretje življenjsko obdobje
 • Didaktika in pedagogika informacijsko- računalniškega izobraževanja
 • Upravljanje z znanjem in izobraževanje
 • Multimedija in izobraževanje
 • Učenje na daljavo
 • Izobraževalna računalniška omrežja
 • Konceptualno učenje
 • Tehnologije znanja in umetna inteligenca v izobraževanju
 • Priprava in uporaba e-gradiv
 • Izobraževalne delavnice

Prispevki

Programski odbor vabi vse, ki želijo s svojimi izkušnjami in pogledi prispevati k reševanju problemov in odgovorom na vprašanja, ki jih prinaša informatizacija vzgojno-izobraževalnega procesa, da pošljejo prispevke v dolžini do 10 strani. Pripravljeni naj bodo v slovenskem, izjemoma v angleškem jeziku.

Posvetovanje je namenjeno učiteljem in ostalim, da predstavijo svoje metode, modele in pristope pri delu z učenci. Prikažejo in opišejo naj svoje izkušnje z uporabo multimedije in videokonferenc pri pouku ter z izobraževanjem na daljavo.

Avtorji naj do 7. julija pošljejo prispevke po e-pošti (urejene na osnovi navodil) na naslov: mojca.bernik@fov.uni-mb.si

Vir in več informacij o konferenci: SIO, 7. 5. 2014

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)