Na spletni strani Evropske komisije v rubriki Education and Training je dne 17. 6. 2013 med poročili in študijami objavljeno končno poročilo o študiji, v kateri so proučevali in ocenjevali pomembnost, učinkovitost in dodano vrednost nacionalnih skupin bolonjskih ekspertov ter učinek njihovega dela na izvajanje bolonjskega procesa za obdobje 2004-2011 (“Study to examine the impact of the National Teams of Bologna Experts on the implementation of the Bologna Process“, pdf v angleščini).
V poročilu so tudi priporočila za prihodnje pobude.
Evalvacija je temeljila na sekundarnih virih, rezultatih online anketiranj vseh deležnikov v 1. pobudi, rezultatih in ugotovitvah desetih študij primera ter mnenjih oziroma opažanjih udeležencev usposabljanja v okviru projekta za reformo visokega šolstva (IPHER). 

(Skupno 8 obiskov, 1 današnjih obiskov)