Na spletni strani Evropske komisije pod rubriko “Education & Training” je objavljeno končno poročilo študije “Izobraževanje preko meja EU” (Delivering Education across Borders in the European Union, pdf), ki so ga pripravili člani raziskovalne skupine pod vodstvom podjetja CHE Consult.

V poročilu so zbrane ugotovitve študije o visokošolskih franžizingu, potrjevanju veljavnosti in podružničnih kampusih zunaj meja EU, tj. o čezmejnem visokem šolstvu (CBHE: cross-border higher education). Po naročilu Evropske komisije so študijo opravili Bertelsmann StiftungEcorys, ESMU in Horváth & Partners, povezani v konzorcij, v sodelovanju z CHE Consult.

Študija je zajela tri področja:

(1) vzporejanje intenzivnosti in širjenja CBHE, ki ga izvajajo v 27 državah članicah EU tako institucije EU kot tudi institucije s sedežem zunaj EU (glej 3. poglavje),

(2) preslikava, analiza in ocena ustreznih pravnih okvirjev (glej 4. poglavje) in

(3) analiza tveganj in ugodnosti ponudbe čezmejnega visokega šolstva CBHE ter vprašanj kakovosti, kot jo razumejo deležniki (glej 5. poglavje)

 

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)