Na Zavodu RS za šolstvo je 5. julija 2012 potekala konstitutivna seja sveta zavoda. Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, dr. Žiga Turk je 8. maja 2012 do izteka mandatne dobe Sveta Zavoda, to je do 7. julija 2013, imenoval kot predstavnika ustanovitelja g. Alena Kofola, v.d. generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo in ga. Mojco Ločniškar, vodjo Oddelka za plan in analize v Finančni službi. Kot predstavnika ustanovitelja, zaposlenih v vrtcih in šolah pa dr. Andrejo Špernjak, vodja Centra za vseživljenjsko učenje, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Maribor; dr. Miroslava Gomboca, učitelja na Osnovni šoli borcev za severno mejo v Mariboru;  ga. Nevenko Lamut, ravnateljico  OŠ Vižmarje Brod, Ljubljana in mag. Branko Likon, ravnateljico Osnovne šole dr. Aleš Bebler Primož – Hrvatini, Ankaran. Izvoljeni predstavniki Zavoda RS za šolstvo pa so mag. Domen Petelin, ga. Neva Šečerov in ga. Anita Poberžnik, ki nadaljujejo mandat.

Člani Sveta Zavoda so soglasno izvolili za predsednika g. Alena Kofola. Na seji so sprejeli Rebalans Finančnega načrta (z vsebinskim načrtom) Zavoda RS za šolstvo za leto 2012 ter obravnavali tekočo problematiko v zvezi s poslovanjem Zavoda RS za šolstvo ter sodelovanjem z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter vzgojno-izobraževalnimi zavodi.

Vir: ZRSŠ, 11. 7. 2012

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)