Nedavno poročilo OECD (Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj) o Sloveniji je nemalo razburilo slovensko strokovno, pa tudi širšo javnost. Še zlasti v delu, ki zadeva slovenski izobraževalni sistem, ki da ni dovolj učinkovit, rezultati učencev in učenk pa pod povprečjem, in pa s predlogi po krčenju števila šol, večanju oddelkov, zmanjševanju pedagoškega in svetovalnega kadra ter prenosu finančnih sredstev iz osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja v visokošolsko oz. univerzitetno izobraževanje.

Četudi Pedagoški inštitut predstavlja osrednjo raziskovalno inštitucijo na področju (analize) šolstva (tako predšolskega, kot osnovnošolskega in srednješolskega) in četudi osrednja raziskava (PISA), na osnovi katere so strokovnjaki OECD oblikovali svoja stališča in predloge, poteka prav na Pedagoškem inštitut, raziskovalci in raziskovalke Pedagoškega inštituta niso bili povabljeni niti na predstavitev poročila OECD niti k javni diskusiji o vsebini tega poročila. Zainteresirano javnost bi zato radi seznanili s temeljnimi metodološkimi predpostavkami analiz OECD, s principi in različnimi možnostmi interpretacije (in reinterpretacije) numeričnih rezultatov ter statističnih podatkov, kakor tudi z družbeno-ekonomskim in socialnim ozadjem tovrstnih analiz in socialno pravičnostjo, in

vabijo na tiskovno konferenco, v sredo, 16. marca, ob 12. uri, v Sejni sobi Pedagoškega inštituta, Gerbičeva 62.

O poročilu OECD in zgoraj omenjenih temah bodo spregovorili:

  • doc. dr. Mojca Štraus, v. d. direktorice Pedagoškega inštituta in nacionalna koordinatorica raziskave PISA,
  • doc. dr. Tatjana Vonta, predstojnica Razvojno-raziskovalnega centra pedagoških iniciativ Korak za korakom (predšolska vzgoja)
  • red. prof. dr. Janez Justin, predstojnik Centra za uporabno epistemologijo, ki koordinira raziskave PISA, TIMSS in PIRLS,
  • doc. dr. Zdenko Kodelja, predstojnik Centra za filozofijo vzgoje,
  • red. prof. dr. Darko Štrajn, predstojnik Centra za družboslovne in antropološke raziskave v vzgoji in izobraževanju, in
  • Primož Krašovec, raziskovalec Centra za diskurzivne študije v vzgoji in izobraževanju.

Tiskovno konferenco bo vodil red. prof. dr. Igor Ž. Žagar, predsednik Znanstvenega sveta Pedagoškega inštituta, novinarkam in novinarjem pa bodo na voljo tudi krajša pisna gradiva na omenjene teme. Vabljeni!

Vir: PEI, 10. 3. 2011

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)