Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU ter Pedagoški inštitut med leti 2016-2021 izvajata program »Le z drugimi smo«. V okviru programa bodo potekali brezplačni 16-urni seminarji profesionalnega usposabljanja na regionalni in nacionalni ravni ter v vzgojiteljskih/učiteljskih/profesorskih zborih.

Vabijo vas na prvi regionalni posvet v Novo mesto, 19. in 20. 10. 2016 ali na prvo nacionalno konferenco v Ljubljano, 3. in 4. 11. 2016.

Cilj programa je krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih in vodstvenih delavcev na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih na naslednjih vsebinskih področjih:

  • vključevanje otrok priseljencev
  • ničelna toleranca do nasilja
  • spoštljiva komunikacija
  • človekove pravice
  • migracije, manjšine

Projekt financirajo Evropski socialni skladi ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport.

Več informacij na spletni strani www.lezdrugimismo.si.

 

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)